Mainostoimisto Pori, markkinoinnin strateginen kumppani
Liiketoiminnan tehokas asiantuntija

Tarinatalouden aikana kulutetaan mielikuvia

Tarinaa pidetään viestintäteknologiamurroksessa 2010-luvun selviytymis- ja menestysreseptinä. Tarinallisuus on erityisen kiinnostava ja ajankohtainen juuri nyt, kun tietoyhteiskunnan aikakaudesta ollaan siirtymässä tarinatalouden aikakauteen, elämysyhteiskuntaan. Rolf Jensenin ja useiden muiden tulevaisuudentutkijoiden mukaan aikakautta voidaan kuvata hedonistisella (nautintoja arvostavalla) elämäntavalla, joka korostaa voimakkaita elämyksiä ja onnellisuutta arjesta selviytymisen ja tavanomaisten kuluttajavalintojen sijaan. Elämysyhteiskunnassa nousee esille yksilön henkilökohtainen hyvinvointi, unelmien tavoittelu, jännityksen ja seikkailun halu sekä arvopohjainen elämäntapa. Elämän laatu ja sisältö tulevat materiaa keskeisemmiksi asioiksi vaurastumisen myötä. Subjektiiviset pyrkimykset liittyvät ylellisyystavaroiden tavoittelun lisäksi yhä lisääntyvässä määrin onnellisuutta edistäviin asioihin. Tutkijoiden mukaan tarinatalouden aikakausi tarjoaa yrityksille uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia, kun vuorovaikutuksessa korostuvat tarinat ja emootiot. Yritykset, jotka pystyvät tarjoamaan kuluttajille tavaran tai palvelun sijaan tarinallisia elämyksiä, pystyvät kasvattamaan merkittävästi liiketoimintaansa ja erityisesti katteitaan. Jensenin tutkimusten mukaan kuluttajat ovat valmiita maksamaan tuotteesta 50 % korkeamman hinnan, ollessaan valmiita uskomaan esimerkiksi siihen, että kananmunat on tuotettu kanoille onnellisissa olosuhteissa tehotuotannon sijaan.

Sari Toivonen
Idearäätäli Oy