Mainostoimisto Pori, markkinoinnin strateginen kumppani
Liiketoiminnan tehokas asiantuntija
Menu / Palvelut

Laadukas sisältö rakentaa menestystä

Menestyneen liiketoiminnan edellytys on taitava ja tehokas viestintä. Laadukas sisältö on tärkeä osa yrityskuvaa. Vaikuttavuus syntyy kohderyhmän tuntemisesta, personoidusta ja hyvin laaditusta sisällöstä. Tehokkuus syntyy sisältöjen monipuolisesta jakamisesta huomioimalla eri viestintäkanavien erityispiirteet. Tuore ja hyvin kiteytetty sisältö herättää kiinnostusta. Sisältö on noussut erityisasemaan verkossa, jossa siitä on tullut hakukonelöydettävyyden kulmakivi. Videon rooli viestinnässä jatkaa valloitustaan. Tutustu esimerkkivideoihin:

Lue lisää

Tekstituotanto

Hyvä sisältö vie viestin tehokkaasti perille. Se rakentaa nopeasti mielikuvia ja viestii brändin, tuotteiden ja palveluiden laadusta. Yritysviestinnässä tekstin tulee taipua moniin eri viestintätarkoituksiin. Tehokas teksti tiivistää sisällön helposti ymmärrettävään muotoon. Verkossa hyvä teksti tehostaa hakukonelöydettävyyttä ja hakukoneet suosivat useasti päivittyvää tuoretta sisältöä. Asiantuntijaviestintä kerää kiinnostuneita lukijoita, jolloin hyvät sisällöt jaetaan herkästi eteenpäin.

Lue lisää

Viestintästrategia

Viestintästrategia näyttää päämäärän ja konkretisoi toimenpiteet. Hyvä strategia sisältää:

  • Nykytilan, tavoitteet ja resurssit
  • Vahvuusmielikuvat ja kriittiset menestystekijät
  • Peruslupauksen kiteytyksen
  • Kohderyhmien määrittelyn
  • Viestinnän toimenpiteet ja keinot
  • Viestinnän rytmi ja vuosikello
Lue lisää

Tiedotus- & asiakaslehdet

Viestintä on tehokas johtamisen työkalu. Ennakoiva viestintä säästää resursseja ja poistaa epätietoisuutta. Säännöllinen, hyvin laadittu ja riittävän avoin sisäinen viestintä saa asiat sujumaan ja toimii yhteishengen nostattajana. Tiedotuslehti on tehokas vastine usein kaatopaikaksi muuttuneelle intranetille ja ylikuormittuneelle sähköpostille. Ainutlaatuisimmillaan lehti on printtiversiona ja kustannustehokas digitaalisesti. Asiakaslehti toimii markkinointiviestinnän monimuotoisena levittäjänä.

Lue lisää

Raportit & dokumentointi

Raportointi tiivistää, selkeyttää ja konkretisoi laajojakin kokonaisuuksia. Pelkän informatiivisen dokumentoinnin sijaan raportin voi esittää visuaalisia ja narratiivisia keinoja hyödyntäen. Uusilla työkaluilla sisältöjä voidaan jäsentää motivoivasti ja käyttäjäystävällisesti.  Miettimällä raportin rakenteen ja esitystyylin uudella tavalla saadaan sille monipuolisia käyttökohteita sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lue lisää

Radiomainonta

Radio on tunnemedia ja arjen seuralainen, joka kertoo brändistäsi elämyksellisesti ja tavoittaa kuulijat laajasti. Internetradion myötä kuulija tavoittaa tarinasi puhelimen, tabletin ja tietokoneen kautta. Kuulijat ovat tällöin yhden klikkauksen päässä verkkosivuistasi. Radio toimii hyvin itsenäisenä mainosvälineenä ja on parhaimmillaan kokonaiskampanjan tehostaja.

Lue lisää

Esitysgrafiikka & videot

Esitysgrafiikka on yksi yrityksen ulkoisen viestinnän tärkeimmistä viestinviejistä. Hyvin suunniteltu kokonaisuus toimii useissa eri viestintärooleissa. Hyvin laadittuja esityksiä ja videoita jaetaan tehokkaasti verkossa (esim. SlideShare ja Youtube) ja ne toimivat brändin vahvistajina. Tasokas esitys tai video syntyy hyvästä sisältörungosta, aihetta tukevasta kuvakerronnasta ja mielenkiintoisesta toteutuksesta. Kiteytys ja personointi jäävät mieleen.

Lue lisää

Valokuvaus & kuvitus

Hyvä kuva vangitsee ja viettelee. Kuva toimii tuotteiden ja palveluiden puolestapuhujana. Sen avulla luodaan mielikuvia, tunnelmaa ja tarkennetaan yksityiskohtia. Tasokkaat kuvat mahdollistavat niiden monipuolisen käytön yritysviestinnässä. On tilanteita, jolloin valokuvaaminen kohteessa on usein välttämätöntä, mutta tehokas ratkaisu löytyy myös valmiista kuva-aineistosta, jolloin käytössä on huippuammattilaisten tuottamia immateriaalioikeudet sisältäviä kuvituskuvia.

Lue lisää

Kampanjat

Mainoskampanja tehostaa myyntiä ja aktivoi kohderyhmiä. Hyvin suunniteltu idea voidaan konkretisoida ja tehdä näkyväksi useissa eri kohteissa ja medioissa. Se on tehokas tapa lisätä brändin, tuotteen tai palvelun tunnettuutta. Mainoskampanjan merkitys korostuu uusien tuotteiden ja palveluiden lanseerauksen yhteydessä. Oikea viesti, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan varmistaa laajan näkyvyyden.